SUPERVIZE / koučování = CESTA K PROFESIONÁLNÍMU PŘÍSTUPU ke klientům  aneb "pomůžeme Vám lépe pomáhat"

 

Supervize je nástrojem propojení teorie s praxí a integrace osobnosti s profesí. Zahrnuje složku podpůrnou a vzdělávací.

Supervize pomáhá poskytovat podporu a příležitosti k reflexi profesionální pozice, zprostředkovává náhled na rizika a možné důsledky vzájemného nepochopení a chybějícího respektu mezi účastníky supervize – pracovníky a členy pracovního týmu. 

Stejně tak umožňuje nahlédnout a uvědomit si rozsah a charakter vlivu profesionála v pomáhající profesi na klienta, jeho moc a bezmoc a další aspekty vztahu “pomáhající – klient”. 

Cílem této reflexe profesionální pozice je v konečném důsledku umožnit případnou změnu v profesionálním přístupu a jeho kvalitativní zlepšení a tedy zlepšení spokojenosti klienta a zvýšení jeho kompetencí.

Nedílnou součástí supervize je i péče o samotného pracovníka – profesionála, a to podporou jeho sebereflexe a péčí o emoční prožívání, podporou reflexe pracovních vztahů a zapojení v kolektivu. 

Supervize podporuje a vede ke zlepšování komunikačních dovedností, uvědomění si vlastní profesní pozice a přínosu v pracovním kolektivu a tím i ke zlepšení efektivity práce celého kolektivu.

 

SUPERVIZE JE ZAMĚŘENÁ NA PODPORU a systematický rozvoj sebereflexe supervidovaných. 

Cílem je mj. AHA EFEKT, tedy ujasnění si reálných, ke zpracovávané situaci vztažených možností a kompetencí těch, kteří supervizi absolvovali.

Rolí supervizora je prostřednictvím otázek a supervizních / koučovacích postupů ZVYŠOVAT UVĚDOMĚNÍ ČLENŮ TÝMU O JEJICH SITUACI (o možném problému) + facilitovat NALEZENÍ NEJVHODNĚJŠÍHO POSTUPU ŘEŠENÍ.

 

PROČ supervizi objednat – příklady DŮVODŮ:

  1. Cítíte, že Vaše organizace potřebuje změnu?
  2. Dostali jste se v práci s klientem do slepé uličky a nevíte jak dál?
  3. Nevíte jak pracovat s klienty?
  4. Popř. jsou možnosti práce s klienty málo funkční a opakují se stále stejné situace, např. klienti na nás křičí, občas my na ně…. Nevíme, jak zvládat toulání osob s demencí nebo jak jinak pracovat s lidmi s agresí. Klient pořád manipuluje, atd., atd. ….)
  5. Atmosféra na Vašem pracovišti se stává nesnesitelnou a Vy už jste vyčerpali svoje možnosti jak to změnit?
  6. Cítíte se ohrožení vyhořením?

Dobrým výsledkem je lepší orientace zaměstnanců v kontextu (práce s klientem nebo celé služby).

 

Ceny a podmínky supervize - viz: 2022_CENÍK_supervize a koučingu_Vaculová_od 22.1.22.pdf (190719) 

 

 

 

Novinky

26.04.2021 13:18
I přes prázdniny nabízíme SUPERVIZE, koučing a metodické konzultace ke standardům kvality...
26.04.2021 13:13
Nejen do konce června, ale i přes prázdniny máme v plánu pokračovat ve vzdělávání ONLINE, ale i...
27.09.2020 23:35
Dne 21. 9. 2020 opět MPSV povolilo v sociálních službách vzdělávat online. Poskytujeme vzdělávání...
21.10.2017 22:44
Nabízím ZDARMA individuální supervize, popř. koučování. Ideálně pro pracovníky z odvětví...
10.05.2016 17:08
www.socialnisluzby.eu/ckfinder/userfiles/files/Asertivita%20jako%20strategie%20jedn%C3%A1n%C3%AD%201

Kontakt

Mgr. Markéta Vaculová, MBA Ivana Sekaniny 1806/3
708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 70028737
+420 731 406 570

Datová schránka: kcchzpt
vaculova.marketa@seznam.cz ; mezioborovevzdelavani@gmail.com