Metodické konzultace ke standardům kvality sociálních služeb - styl práce a ceník pro rok 2021:

 
Metodické konzultace / poradenství ohledně zvyšování kvality sociální služby:
 
 
Při konzultacích se vždy osvědčilo komunikovat (ideálně s celým týmem) o tom, jak SKUTEČNĚ funguje zaběhlá praxe. 
- Role vedení, sociálních pracovníků, co dělají koordinátoři, role KP, náplň práce pečovatelů;
- Jakým stylem běžně pracovníci komunikují s klienty, jak je podporují, pomáhají jim a pečují o ně;
- Daří se jim odlišit kontrolu a přílišné vedení od podpory a pomoci?;
- Respektují vůli klienta? Odlišují, kdy motivují a kdy manipulují?;
- A co přiměřené riziko, umožní ho klientům, pokud chtějí?;
- Jak se jim daří zvládat péči a podporu a komunikaci v zátěžových situacích nebo s lidmi, s kterými je spolupráce obtížná?;
- Co skutečně v práci s klientem zvládají, co a jak a kde píší, jak svým metodikám rozumí, jak přínosně a podpůrně je vnímají, atd.;
A dle toho, co v praxi skutečně funguje, se nastaví metodiky SQSS tak, aby byly přínosné a srozumitelné pro tým, aby byly logicky vzájemně provázané a současně aby korespondovaly i s příslušnou legislativou.
 
 

Kontakt

Mgr. Markéta Vaculová, MBA Ivana Sekaniny 1806/3
708 00 Ostrava - Poruba

IČO: 70028737
+420 731 406 570

Datová schránka: kcchzpt
vaculova.marketa@seznam.cz ; mezioborovevzdelavani@gmail.com